BEGROTING 2021
portal

Home

Financiële begroting

Lasten

Rekening

Begroting

Raming

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Ruimtelijke ontwikkeling

25.480

47.434

19.501

74.309

11.423

3.866

2

Ruimtelijk beheer

13.694

13.487

13.387

13.587

13.549

13.566

3

Sociaal domein

23.979

27.427

27.755

27.519

27.742

28.048

4

Bestuur en dienstverlening

5.295

6.742

5.726

5.706

5.663

5.658

5

Bedrijfsvoering

9.081

8.682

8.436

8.333

8.244

8.305

6

Algemene dekkingsmiddelen

602

767

598

571

524

522

Saldo van lasten

78.133

104.540

75.403

130.027

67.147

59.969

1

Ruimtelijke ontwikkeling

820

2.134

641

3.018

2.482

165

2

Ruimtelijk beheer

882

2.616

693

618

594

569

3

Sociaal domein

562

-

-

-

-

-

4

Bestuur en dienstverlening

67

-

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

192

-

-

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

250

375

500

-

-

-

Totaal stortingen reserves

2.773

5.125

1.834

3.636

3.076

734

Totaal lasten

80.907

109.665

77.237

133.663

70.223

60.703

Baten

Rekening

Begroting

Raming

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-24.805

-44.913

-17.861

-75.349

-11.990

-2.306

2

Ruimtelijk beheer

-8.474

-7.584

-7.685

-7.677

-7.682

-7.682

3

Sociaal domein

-5.478

-5.798

-5.309

-5.344

-5.344

-5.344

4

Bestuur en dienstverlening

-531

-293

-316

-300

-300

-300

5

Bedrijfsvoering

-497

-180

-338

-334

-334

-334

6

Algemene dekkingsmiddelen

-41.326

-42.657

-44.441

-44.043

-44.057

-43.898

Saldo van baten

-81.111

-101.425

-75.950

-133.047

-69.707

-59.864

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-816

-2.652

-249

-184

-151

-263

2

Ruimtelijk beheer

-204

-2.314

-74

-74

-74

-72

3

Sociaal domein

-436

-1.425

-853

-343

-398

-497

4

Bestuur en dienstverlening

-12

-667

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-283

-557

-82

-12

-12

-12

6

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

-

-

Totaal onttrekkingen reserves

-1.751

-7.615

-1.258

-613

-635

-844

Totaal baten

-82.864

-109.041

-77.207

-133.660

-70.342

-60.707

Saldo

Rekening

Begroting

Raming

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Ruimtelijke ontwikkeling

674

2.522

1.640

-1.039

-567

1.560

2

Ruimtelijk beheer

5.220

5.902

5.701

5.910

5.867

5.884

3

Sociaal domein

18.500

21.628

22.446

22.175

22.398

22.705

4

Bestuur en dienstverlening

4.763

6.449

5.410

5.406

5.363

5.358

5

Bedrijfsvoering

8.584

8.502

8.098

7.999

7.910

7.971

6

Algemene dekkingsmiddelen

-40.722

-41.890

-43.843

-43.469

-43.531

-43.372

Saldo van lasten en baten

-2.981

3.113

-548

-3.018

-2.560

106

1

Ruimtelijke ontwikkeling

5

-518

392

2.834

2.331

-97

2

Ruimtelijk beheer

678

302

619

544

519

497

3

Sociaal domein

126

-1.425

-853

-343

-398

-497

4

Bestuur en dienstverlening

55

-667

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-91

-557

-82

-12

-12

-12

6

Algemene dekkingsmiddelen

250

375

500

-

-

-

Totaal mutaties reserves

1.023

-2.490

576

3.023

2.440

-109

Geraamd resultaat

-1.958

624

29

4

-118

-3

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47