BEGROTING 2021
portal

Home

Financiële begroting

Incidentele lasten

Programma

2021

2022

2023

2024

1

Ruimtelijke ontwikkeling

16.467

71.300

8.439

909

2

Ruimtelijk beheer

23

23

-

-

3

Sociaal domein

660

-21

506

522

4

Bestuur en dienstverlening

47

40

6

-

5

Bedrijfsvoering

113

18

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

450

452

-207

-185

Saldo

17.760

71.812

8.744

1.246

Incidentele baten

Programma

2021

2022

2023

2024

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-16.314

-73.806

-10.448

-782

2

Ruimtelijk beheer

20

20

20

-8

3

Sociaal domein

-

-

-

-

4

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

-950

-278

-278

-

Saldo

-17.244

-74.064

-10.706

-790

Incidentele toevoegingen aan reserves

Programma

2021

2022

2023

2024

1

Ruimtelijke ontwikkeling

299

2.852

2.317

-

2

Ruimtelijk beheer

-

-

-

-

3

Sociaal domein

-

-

-

-

4

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

500

-

-

-

Saldo

799

2.852

2.317

-

Incidentele onttrekkingen aan reserves

Programma

2021

2022

2023

2024

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-163

-98

-64

-176

2

Ruimtelijk beheer

-

-

-

2

3

Sociaal domein

-584

-74

-167

-266

4

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-22

-

-

-

6

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Saldo

-769

-172

-231

-440

2021

2022

2023

2024

Begrotingssaldo

29

4

-119

-4

Begrotingssaldo incidenteel

547

429

123

15

Begrotingssaldo structureel

-518

-425

-242

-19

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47