BEGROTING 2021
portal

Home

Financiële begroting

In het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) is bepaald dat in de financiële begroting aandacht wordt besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Voor een groot deel zijn deze kosten opgenomen in de exploitatie.
Naast het salaris ontvangen de medewerkers met een ambtelijke aanstelling een individueel keuzebudget (IKB). Dit keuzebudget bedraagt 17,05% van het salaris en de salaristoelagen. Het IKB wordt maandelijks opgebouwd. Medewerkers kunnen zelf beslissen over de inzet van het IKB. Het IKB moet in het jaar van opbouw ook opgenomen te zijn.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47