BEGROTING 2021
portal

Programma's

Bestuur en dienstverlening

Dit programma bestaat uit de volgende thema's:

  • Publiekszaken
  • Bestuur
  • Openbare Orde en Veiligheid

Beoogde maatschappelijke effecten
Een gemeente, die op een eenvoudige en toegankelijke wijze haar inwoners, bedrijven en verenigingen/instellingen de producten en diensten verstrekt. Verder zijn we een gemeente die haar inwoners faciliteert bij het werken naar een actieve, veilige en saamhorige samenleving.

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten (VZHG)
  • Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Voor een toelichting, zie 3.6 Paragraaf verbonden partijen

316.462

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47