BEGROTING 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Inkomsten uit lokale heffingen
  2. Beleid ten aanzien van lokale heffingen
  3. Kostendekkendheid
  4. Lokale lastendruk
  5. Kwijtscheldingsbeleid

In Nieuwkoop kiezen we ervoor niet alle belastingen te heffen die van rechtswege geheven mogen worden. Hieronder de belastingen die we wel en niet heffen:

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47