BEGROTING 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bestaat uit drie onderdelen:
1. Een berekening van de beschikbare middelen om risico's op te vangen, de zogenaamde
  
beschikbare weerstandscapaciteit.
2. Een inventarisatie van de financiële risico's die de gemeente loopt, de zogenaamde benodigde
   weerstandscapaciteit
.
3. Een beeld van de financiële positie van de gemeente, weergegeven aan de hand van een       
   verzameling ratio's.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47