BEGROTING 2021
portal

Home

Bijlagen

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop
B2020

Nieuwkoop B2021

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

78
(2018)

196
(2019)

132

Bureau Halt

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,7
(2017)

0,5
(2018)

2,2
(2018)

CBS -
Diefstallen

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2,1
(2018)

Geen data

0,4
(2020)

CBS - Criminaliteit

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

1,1
(2018)

1,1
(2018)

2,5
(2018)

CBS - Diefstallen

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

3,2
(2018)

Geen data

0,6
(2020)

CBS- Criminaliteit

Cijfers op basis van "Waar staat je Gemeente" per 30-07-2020.

Dashboards

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47